fundacja

Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy

Autor Paweł Sekuła
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 496
Rok wydania 2014

CENA: 40,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

E-BOOK

UWAGA: Książka ta jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej (ineraktywny pdf) w cenie 40 zł

W celu nabycia elektronicznej wersji książki prosimy:

1) przelać kwotę 40 zł na konto: 78 1240 4650 1111 0000 5159 3449

2) dane do przelewu: Fundacja św. Włodzimierza, ul. Grodzka 21, 31-006 Kraków; w tytule przelewu podać „zakup książki - Czarnobyl”.

3) następnie proszę przesłać e-mailem na adres: fondsw@poczta.onet.pl :
- potwierdzenie przelewu;
- dane do faktury;
4) na wskazany adres e-mail zostanie przesłany zakupiony e-book wraz z fakturą.


 

Paweł Sekuła
Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy

Павел Секула
Чорнобиль. Соціально-економічні, політичні та культурні наслідки ядерної катастрофи для України

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XXIII
Бібліотека Фундації св. Володимира, том XXIII


 

Dr Paweł Sekuła – historyk, kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Asystent w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół najnowszych dziejów Ukrainy i jej stosunków z Federacją Rosyjską.
Od kilku lat prowadzi badania na temat różnorodnych konsekwencji katastrofy jądrowej w Czarnobylu.


 

Wydana w 2014 roku, roku militarnej agresji Rosji na Krym, Donbas i ziemię łuhańską książka dr. Pawła Sekuły przedstawiająca społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe skutki katastrofy jądrowej w Czarnobylu wychodzi naprzeciw coraz większym zainteresowaniom opinii światowej tragicznymi dziejami Ukrainy, do których doprowadziły imperialne władze carskie, stalinowskie i postkolonialne. W sytuacji, gdy określany jako „apokaliptyczne wydarzenie [...] wybuch radioaktywny w Czarnobylu, z jego dramatycznymi i bezlitosnymi następstwami dla środowiska i życia tylu ludzkich istnień” spowodował, że Ukraina zrezygnowała z broni nuklearnej i w obliczu militarnej agresji Rosji stała się bezbronna, przedstawione w książce dr. Pawła Sekuły skutki katastrofy czarnobylskiej dostarczają cywilizowanemu światu dodatkowych argumentów i motywacji do wspierania euroatalntyckich dążeń narodu ukraińskiego, który już od ponad roku płaci ogromną cenę za pragnienie godnego życia w bezpiecznej Europie, co także leży w interesie Unii Europejskiej i całego demokratycznego świata. (Włodzimierz Mokry, Przedsłowie, s. 13, 14)


Załączone pliki:


POLECANE PRODUKTY