fundacja

Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 663
Rok wydania 2001

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

UWAGA: Książka ta jest dostępna również w wersji elektronicznej (ineraktywny pdf) w cenie 39 zł

W celu nabycia elektronicznej wersji książki prosimy:

1) przelać kwotę 39 zł na konto: 78 1240 4650 1111 0000 5159 3449

2) dane do przelewu: Fundacja św. Włodzimierza, ul. Grodzka 21, 31-006 Kraków; w tytule przelewu podać „Zakup książki - Święta”.

3) następnie proszę przesłać e-mailem na adres: fondsw@poczta.onet.pl :
- potwierdzenie przelewu; 
- dane do faktury;
4) na wskazany adres e-mail zostanie przesłany zakupiony e-book wraz z fakturą.


 Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom VI


Spis treści

Słowo wstępne — Вступне слово
Włodzimierz Mokry — U źródeł chrześcijańskich świąt i świętych na Ukrainie
Володимир Мокрий — До джерел християнських свят і святих в Україні
Акафіст до Пресвятої Богородиці
Akatyst ku czci Bogurodzicy
Молебень до Пресвятої Богородиці
Modlitwa do Przenajświętszej Bogurodzicy
Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji
Włodzimierz Mokry — Obraz Przenajświętszej Bogarodzicy jako Matki Miłosierdzia w życiu duchowym Ukrainy XI–XX w. i w papieskich posłaniach Jana Pawła II do Ukraińców
Alicja Nowak — Matka Boska Cierpiąca w literaturze i życiu religijnym Ukraińców (XI–XVII w.)
Olga Popowicz — Cudowne ikony Matki Boskiej w życiu religijnym Ukraińców (Muzyczne dziedzictwo)
Joanna Leśniak — Matka Boska w życiu i twórczości Tarasa Szewczenki
Tadeusz Filar — Objawienia maryjne na górze Jawor k. Wysowej na Łemkowszczyźnie. Impresja poetycka
Jarosław Maszluch — Чорнобильська Мадонна в українській літературі кінця ХХ століття
Григорій Сковорода — Пісня 7-ма Воскресінню Христовому. Із цього зерна: “Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус”. Паска!
Григорій Сковорода — Пісня 8-ма Воскресінню Христовому. Із цього зерна: “О, о! Біжіте за гори” (Захарія). “Чого ти спиш, уставай”. “Спокій дасть Бог на горі цій” (Ісая)
Włodzimierz Mokry — “I znów z grobu zajaśniało nam cudowne Słońce prawdy”. Ukraińska Jutrznia Wielkanocna
Renata Gojdycz — Великодні пісні, звичаї та обряди в духовному житті українців
Agnieszka Baron — Poetyckie homilie na niedziele Kyryły Turowskiego
Agnieszka Gronek — Elementy historyczno-legendarne i liturgiczne na przedstawieniach Podwyższenia Krzyża Świętego w malarstwie Kościoła Wschodniego
Włodzimierz Mokry — Krzyż w życiu duchowym Ukraińców XI–XX wieku
Григорій Сковорода — ПІСНЯ РІЗДВУ ХРИСТОВОМУ. ПРО УБОГІСТЬ ЙОГО. Із Соломонового зерна: “Добріша ярість від сміху, як у злобнім лиці добрим стає серце” (Екклезіаст).Із Христового: “Горе вам, що смієтеся нині”, тобто ззовні. Із Єремії: “Таємно заплаче душа ваша” ..
Григорій Сковорода — ПІСНЯ 4-та. Різдву Христовому з цього зерна: “З нами Бог, розумійте народи”, тобто “Дихнув ти був духом своїм”. “Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми з нього жили”
Григорій Сковорода — ПІСНЯ 5-та. Різдву Христовому, Із цього зерна: “І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його”
Григорій Сковорода — ПІСНЯ 6-та. На кінець такого: “І пустив змій за жінкою з вуст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її”. “Але розтрощить Бог голову”
Григорій Сковорода — ПІСНЯ 9-та. Святому Духу. Із цього: “Добрий дух твій нехай попровадить мене по рівній землі”. “Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного”

Irena Polechońska — Вифлиємська ніч в колядках
Наталія Пелешенко — Художні інтерпретації різдвяного дійства доби бароко в українській літературі першої половини ХХ ст.
Anna Bileńki — Ukraińskie pieśni i obrzędy na dzień św. Jana – Kupały
Валентина Андрусенко — Християнські святі в парадигмі персонажів українських замовлянь
Janusz Szlifiński — Huculscy święci i święta w “Cieniach zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego
Renata Adamczak — Chrześcijańskie obrzędy, zwyczaje, święta i święci w życiu bohaterów Wasyla Stefanyka
Włodzimierz Próchnicki — Vincenzowski porządek świata
Жанна Янковська — Символіка хліба в українських святах і обрядах (на матеріалах фольклору)
Ігор Чеховський — Архаїчна традиція народного культу апостола Андрія в українців Карпатського регіону
Agnieszka Baron — Święta Olga – pierwsza próba chrztu Rusi Kijowskiej
Edyta Kołodziej — Kult świętych Borysa i Gleba w epoce Rusi Kijowskiej
Мар’яна Шаповал — Трагедокомедія "Владимир" Ф. Прокоповича як літературна реалізація культу св. Володимира Хрестителя у ХVІІІ ст.
Ганна Павленко — Іпостась Святого Володимира в українських рукописних житіях XVII–XVIII ст.
Ігор Помазан — Постать святого Юрія в українській геральдичній поезії
Валерій Фісун — Символічне зображення святої Катерини на дукачах та її шанування в українському народному побуті
Галина Усатенко — Культ святих як засіб формування нового світогляду
Aрхиєпископ Ігор Ісіченко — Барокова рецепція персонажів Києво-Печерського патерика: cвяті-письменники
Violetta Reder CHR — Świątobliwa Grzymisława (?–1258), księżniczka ruska na tronie krakowsko-sandomierskim, jako patronka pojednania polsko-ukraińskiego
Юрій Пелешенко — Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник
Zdzisław J. Kijas OFMConv — Jozafat Kuncewicz (ok. 1580–1623) – trudny święty pogranicza Kościołów
Michał Wawrzonek — Obraz metropolity Piotra Mohyły jako świętego
Ігор Козюра — Дорога Святителя Афанасія ІІІ – патріарха Константинопольського до Благовіщенського собору у Харкові
Оксана Суховій — Урочисто-святочні казання митрополита Варлама Ясинського
Євген Сверстюк — Камінь наріжний нашої історії
Микола Горбаль — Феномен праведності у житті українців-невільників
Наталія Антонюк — Християнські свята в духовному житті українців греко-католиків в роки німецької окупації (1939–1944) (за матеріалами тогочасної преси)
Олександра Матюхіна — Християнські обряди в умовах радянського Львова
Тамара Власенко — Християнство в Україні: метаморфози доби транзиту
Wiesław Witkowski — Uwagi o współczesnym życiu religijnym Ukrainy (na podstawie materiałów X międzynarodowej konferencji naukowej “Історія релігій в Україні” – Lwów, 16–19 maja 2000 r.)
Ярина Лазар — Синкретизм святково-обрядового комплексу в етнокультурному житті сучасних поляків Прикарпаття
Релігійні проблеми в Україні у 2000 році. З Харківським і Полтавським архієпископом Української Автокефальної Православної Церкви Ігорем Ісіченком дискутують учасники краківської наукової конференції Україна у 2000 році. Християнські святі і свята в духовному житті українців: Marek Kita, Włodzimierz Mokry, o. Marek Pińkowski, s. Violetta Reder, o. Wasyl Sahan, Wanda Stępniak-Minczewa, Stefan Wilkanowicz


POLECANE PRODUKTY

Lotnisko

Siergiej Łojko

Kraków

CENA: 42,00 zł

Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy

Maciej Olchawa

Kraków

CENA: 59,00 zł

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 34,00 zł