fundacja

Chorągiew hetmańska Iwana Mazepy, Ivan Mazepa's HetMan's Banner

Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 218
Rok wydania 2008

CENA: 59,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Bogdan Zdrojewski, Wasyl Wowkun, Bogdan Gubski, Zofia Gołubiew, Wołodymyr Cygulow – Wstęp (Вступ; Foreword);
Jurij Sawczuk – Poświęcone 300. rocznicy pamięci hetmana Iwana Mazepy… (Юрій Савчук – 300-роковинам пам’яті гетьмана Івана Мазепи присвячується…; Dedicated to the 300th anniversary of hetman Ivan Mazepa’s decease);
Władimir Miakiszew – Przestawienia i teksty na chorągwi (Володимир Мякішев – Зображення і текст на прапорі; The images and text featured on the banner);
Maria Luisa Giorgi, Anna Prokopowicz – Historia i charakterystyka chińskich tkanin. Analiza techniczna tkanin chorągwi (Марія Луіса Джорджі, Анна Прокоповіч – Історія та характеристика китайських тканин. Технічний аналіз тканини прапору; History and characteristics of Chinese textiles. Technical analysis of the banner textiles);
Janusz Czop, Anna Prokopowicz, Elżbieta Zygier – Konserwacja chorągwi w Muzeum Narodowym w Krakowie (Януш Чоп, Анна Прокоповіч, Ельжбєта Зуґєр – Реставрація прапора в Національному музеї у Кракові; Banner conservation treatment at the National Museum in Krakow);
Maria Gabriela Rogóż – Badania fizykochemiczne materiałów malarskich chorągwi (Марія Габріеля Роґуж – Фізико-хімічні дослідження матеріалів прапору; Physicochemical analysis of painting materials used in the banner);
Joanna Sobczyk – Komputerowa analiza obrazu jako metoda ustalenia oryginalnej powierzchni chorągwi (Йоанна Собчик Комп’ютерний аналіз образу як метод визначення оригінальної поверхні прапору; Computer image analysis as a method to calculate the original surface area of the banner).
Tekst polski, ukraiński, angielski


POLECANE PRODUKTY

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 49,00 zł

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł