fundacja

Byzantina Europaea. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi

Autor Maciej Kokoszko i Mirosław Leszka
Miejsce wydania Łódź
Liczba stron 572
Rok wydania 2007

CENA: 44,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

M.in. artykuły: Ks. Marek Blaza SJ [Pochodzenie i rozwój historyczny litu w bizantyńskiej tradycji liturgicznej]; Jacek Bonarek [Bizantyńskie Morze Czarne w 1081 11204 r. Próba porównania]; Sławomir Bralewski [Teodoret z Cyru wobec dążeń biskupów Rzymu do prymatu]; Jarosław Dudek [Konstantynopol (1-3 IV 1081): incydent czy pierwsza zdobycz "klanu" Komnenw]; Maria Dzielska [Aleksandryjki - uczone i nieznane]; Paweł Filipczak [Historia diakona Barochasa. Kilka uwaga na temat niepokojów społecznych w miastach wczesnego Bizancjum]; Katarzyna Gibel [Symbolika jeedzenia w wybranych pismach Jana Chryzostoma. Na przykładzie derywatów od KARYKE]; Vasil Gjuzelev [Bułgaria a państwa i narody Europy Środkowej w X w.]; Lubomira Havlikova [On the Dissemination of Byzantine Law within the Slavic Environment (Slavic Procedural Law)]; Andrzej Hołasek [Kilka uwag o episkopalnej elekcji Cyryla Aleksandryjskiego. Na marginesie przekazu Sokratesa Scholastyka]; James Howard-Johnston [Byzantium and the North


POLECANE PRODUKTY

Нариси з історії Києва

Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова

Київ

CENA: 75,00 zł

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł

Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje

red. Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka

Kraków

CENA: 48,00 zł