fundacja

Byzantina Europaea. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi

Autor Maciej Kokoszko i Mirosław Leszka
Miejsce wydania Łódź
Liczba stron 572
Rok wydania 2007

CENA: 44,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

M.in. artykuły: Ks. Marek Blaza SJ [Pochodzenie i rozwój historyczny litu w bizantyńskiej tradycji liturgicznej]; Jacek Bonarek [Bizantyńskie Morze Czarne w 1081 11204 r. Próba porównania]; Sławomir Bralewski [Teodoret z Cyru wobec dążeń biskupów Rzymu do prymatu]; Jarosław Dudek [Konstantynopol (1-3 IV 1081): incydent czy pierwsza zdobycz "klanu" Komnenw]; Maria Dzielska [Aleksandryjki - uczone i nieznane]; Paweł Filipczak [Historia diakona Barochasa. Kilka uwaga na temat niepokojów społecznych w miastach wczesnego Bizancjum]; Katarzyna Gibel [Symbolika jeedzenia w wybranych pismach Jana Chryzostoma. Na przykładzie derywatów od KARYKE]; Vasil Gjuzelev [Bułgaria a państwa i narody Europy Środkowej w X w.]; Lubomira Havlikova [On the Dissemination of Byzantine Law within the Slavic Environment (Slavic Procedural Law)]; Andrzej Hołasek [Kilka uwag o episkopalnej elekcji Cyryla Aleksandryjskiego. Na marginesie przekazu Sokratesa Scholastyka]; James Howard-Johnston [Byzantium and the North


POLECANE PRODUKTY

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 34,00 zł

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł

Ужгород. Путівник

Михайло Басараб, Олег Лукша, Сергій Федака, Федір Шандор

Ужгород

CENA: 35,00 zł