fundacja

Bohaterski teolog greckokatolicki - Konstantyn Meliteniotes

Autor Huculak Benedykt
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron L book
Rok wydania 1996

CENA: 10,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Od czasów Focjusza ludowi bizantyńskiemu nie znającemu źródeł, sprytnie lecz niezgodnie z prawdą, zdołano wmówić, że w świetle nauczania Ojców greckich Duch Święty odwiecznie nie pochodzi od Syna. Nie brakło tam wprawdzie teologów rzetelnych, którzy - w szczegółach ukazując odnośne wypowiedzi wschodnich Ojców Kościoła - z całym przekonaniem stwierdzali, że rdzenna teologia grecka współbrzmi z nauczaniem Kościoła Rzymskiego także w przekonaniu, że Duch Święty pochodzi również od Syna Bożego; lecz grono nauczycieli wiary na tle nieporównanie liczniejszego środowiska stronników Focjusza mogło przypominać Dawida stojącego przed Goliatem albo proroka Eliasza na górze Karmei - przed czterystu pięćdziesięcioma prorokami Baala. Ponieważ zaś focjanizm stał się nie tylko rozpowszechnionym poglądem, “dogmatem ojczystym" niechętnych dla łacińskiego Zachodu mieszkańców Bizancjum, lecz bywał także ideologią patriarchów oraz cesarzy, przeto Grecy, którzy zdobywali się na odwagę wiernego stania przy p