fundacja

Генеалогічні записки. Випуск X (нової серії IV)

Miejsce wydania Львів
Liczba stron 100
Rok wydania 2012

CENA: 38,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Генеалогічні записки. Випуск X (нової серії IV)

Студії:
Ігор Смуток: Походження Брилинських (у справі шляхетства Арсенія Брилинського, перемишльського владики, 1586–1591 рр.). – С. 1–4.
Наталія Паславська: Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського походження). – С. 5–21.
Мирон Капраль Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у XVII–XVIII ст. – С. 22–28.
Ігор Скочиляс: Атанасій (Шептицький, 1723-1779), канівський архимандрит і перемишльський унійний єпископ. – С. 29–35.
Ігор Кривошея: Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. (літера С). – С. 36–44.
Наталія Лобко: Особовий архівний фонд О. Оглоблина в ЦДАВО України як джерело генеалогічної інформації. – С. 45–49.

Родоводи:
Ірина Кривошея: Матеріали судової справи як джерело родоводу військового товариша Петра Уманця (XVII–XVIII ст.). – С. 50–55.
Володимир Кіцелюк: Генеалогія Березівської шляхти. Гілка Томичів-Березовських з кінця ХVII по середину ХІХ ст. – С. 56–62.
Сергій Білокінь, Світлана Панькова, Євген Чернецький: Поколінний розпис роду Словачевських. – С. 63–84.

Рецензії, огляди, хроніка:
Олександр Целуйко: : Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Відпов. редактор Микола Литвин (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 20). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – 822 с., іл. – С. 85–87.
Микола Ільків-Свидницький: Петришак Б. “Лицар пера і каламаря” – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639) / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України; ЦДІА України, м. Львів (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3). – Львів, 2011. – 208 с. – С. 87–91.
Андрій Гречило: Pihach J. D. Ukrainian Genealogy: A Beginner’s Guide / Canadian Institute of Ukrainian Studies. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2007. – 272 pp. – С. 91–92.
Андрій Сова: Кучерук В. Українська Галицька Армія: довідник / Львівський історичний музей. – Київ: Київська нотна фабрика, 2010. – 448 с. – С. 92–93.
Ігор Кривошея: Antoniewicz M. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. – Warszawa: Wyd. DiG, 2011. – 423 s. – С. 93–94.
Андрій Гречило: Смуток І. І. Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту ХVІ – початку ХVІІ ст. – Львів: ТзОВ “Камула”, 2008. – 336 с. – С. 94.
Нові видання. – С. 95–97.
Автореферати. – С. 98.
XХ наукова геральдична конференція. – С. 98–99.
Про авторів. – С. 100.


POLECANE PRODUKTY

Нариси з історії Києва

Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова

Київ

CENA: 75,00 zł

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł

Гори Гуцульщини. Путівник, який об'єднує

ред. Анджей Вєльоха

Краків

CENA: 41,00 zł