fundacja

Літопис УПА. том 22: УПА в світлі польських документів. Книга перша:Військовий суд Оперативної групи

Miejsce wydania Львів-Торонто
Liczba stron 631
Rok wydania 1992, 1993

CENA: 95,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Літопис УПА. том 22: УПА в світлі польських документів. Книга перша:Військовий суд Оперативної групи
UPA w świetle polskich dokumentów. Księga pierwsza:Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła"
Tom 22 „Litopysu UPA" jest pierwszym z serii poświęconej historii UPA na terenie „Zakerzońskiego Kraju" w świetle polskich dokumentów. Zawiera on dokumenty Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła" (WSGO„W"), za czas od 22 kwietnia do 16 września 1947 r. W następnych tomach zostaną opublikowane dokumenty wojskowych sądów w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie z lat 1944-1956 oraz inne dokumenty dotyczące UPA. [...]
Pierwsza grupa dokumentów to uwierzytelnione odpisy 139 wyroków wydanych przez WSGO„W" w okresie od 14 maja do 10 września 1947 r. Dotyczą one 173 osób, członków UPA i OUN, skazanych na karę śmierci oraz sądzonych wraz z nimi 15 osób skazanych na kary więzienia. Uzupełnieniem wyroków publikowanych w tej części tomu są informacje o dacie wykonania wyroku śmierci. Opracowano je, z wyjątkiem dwóch wyroków (dok. 92 i 111), dla wszystkich skazanych, na podstawie "Listy osób straconych w więzieniach polskich w latach 1944-1956" oraz kartoteki ofiar represji stalinowskich Archiwum Ukraińskiego w Warszawie.
W drugiej części tomu publikowane są dokumenty zawierające sprawozdania z działalności Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła" oraz część zachowanej korespondencji prowadzonej przez ten sąd z Departamentem Służby Sprawiedliwości Ministerstwa Obrony Narodowej, Naczelną Prokuraturą Wojska Polskiego i Najwyższym Sądem Wojskowym (NSW). Są to oryginały i kopie dokumentów pochodzące z tego samego, co i wyroki, zespołu CAW. [...]
W trzeciej części tomu zamieszczono krótkie biogramy 120 osób skazanych przez WSGO„W" na kary więzienia. Opracowano je na podstawie kopii 98 wyroków, których, z uwagi na ograniczoną objętość tomu, nie można było opublikować w pełnym brzmieniu.
Publikowane w tym tomie wyroki Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła" nie są obiektywnym źródłem wiedzy o działalności UPA w Polsce. Zawarty w nich obraz ukraińskiego podziemia jest zdeformowany .i rozmyślnie negatywny. Opisy czynów skazanych członków UPA i OUN, oparte na zeznaniach wymuszanych siłą, brutalnymi torturami podczas śledztwa, miały spełniać wyłącznie oczekiwania sądzących. Nie chodziło tu bowiem o dotarcie do prawdy i wymierzenie kary proporcjonalnie do winy, lecz o fizyczne zniszczenie przeciwnika i zastraszenie identyfikującego się z nim społeczeństwa. Stąd też dokumenty te stanowią dziś przede wszystkim źródło wiedzy o stalinowskim systemie represji i jego ofiarach, i z tą myślą są publikowane.
Eugeniusz Misiło, fragment Wstępu


POLECANE PRODUKTY

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł