fundacja

Збереження історико-культурних надбань Глухівщини

Miejsce wydania Глухів
Liczba stron 122
Rok wydania 2003

CENA: 21,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Матеріали Другої науково-практичної конференції
Читачеві пропонуються матеріали конференції: основні доповіді, зроблені її учасниками. Збірник наукових статей висвітлює сучасний стан досліджень у сфері охорони історико-культурної спадщини Глухівщини. Розрахований на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів та всіх тих, хто цікавиться проблемами краєзнавства.
Редакційна колегія: академік НАН України, доктор юрид. наук, проф. Ю.С. Шемшученко (голова); доктор юрид. наук В.І. Акуленко; доц. В.І. Бєлашов; С.П. Жукова (відповідальний секретар); В.В. Заїка; доктор істор. наук, проф. Г.Д. Казьмирчук; Ю.О. Коваленко; проф. О.І. Курок; доктор філолог, наук, проф. К.М. Тищенко.

ЗМІСТ
Вступ
Терлецький В.В.: З історії опису та збереження пам’яток старовини Глухівщини
Бєлашов В.І.: Зарубинецькі знахідки у місті Глухові
Тищенко К.М.: Слов’янські вектори топонімії Сіверщини
Приймак В.В.: Літописне місто Глухів (до 850-річчя першої літописної згадки
Коваленко Ю.О.: Поховання XVII ст. під Миколаївською церквою у м. Глухові
Мошик І.В:. Великі глухівські пожежі середини - другої половини XVIII ст. - одна з причин занепаду архітектурного розвитку міста
Борисенко В.А:. Культурно-національне відродження чи трагедія національного руху? (До проблеми методології ревізії історії українського руху)
Карась А.В.: Будинок Дворянського зібрання в Глухові
Ткаченко В.Ю.: Родовід Туманських
Білик І.: Доля ярославецьких Кочубеїв крізь призму XX ст.
Гурець М.П.: Бандурист - предтеча Кобзаря
Жукова С.П.: До питання про благодійну діяльність Терещенків у Глухові
Часницький М.М.: Сподвижник Шолом Алейхема
Сомін М.В.: Хресто-Воздвиженське Трудове Братство і його засновник М.М. Неплюєв
Авдасьов В.М.: Миротворча та екуменічна діяльність М.М. Неплюева
Ткаченко В.В.: Розгром комунітарного руху на Глухівщині у 20-х роках XX століття
Білокінь С.І.: Нарбутівський збірник
Заїка В.В. Заїка О.Я.: Нестор Городовенко - повернення із забуття
Вечерський В.В.: Радянська доба в архітектурі й містобудуванні Глухова
Курок О.І.: Особливості історичної території Глухівського державного педагогічного університету
Терехова В.А.: Глухівщина в архівних джерелах та в творчості українських класиків
Клюєва В.А.: Наш край у творах сучасників та в російській літературі
Терехова В.А., Тупик С.В.: Пам’яткоохоронна справа на Путивльщині: сучасний стан і перспективи
Хлонь Н.В.: Природні туристичні об’єкти Глухівщини
Бичко А.С.: Деякі питання охорони Павлівського озера
Казьмирчук Г.Д.: Суспільно-громадська діяльність В.О. Романовського
Тютюнник Л.І.: Музей як засіб ознайомлення дошкільників з історією України


POLECANE PRODUKTY

Словник-довідник з релігієзнавства

Валентина Шевченко

Київ

CENA: 59,00 zł

Війни і мир або „українці – поляки: брати/вороги, сусіди”

Упорядники: Лариса Івшина, Сергій Махун, Володимир Панченко, Юрій Шаповал

Київ

CENA: 83,00 zł